Manteniment de comunitats

El nostre equip àmpliament experimentat li ajudarà a dur a terme tots aquells treballs que la seva comunitat necessiti. Amb molts anys d’experiència en el sector, el nostre treball tindrà els millors acabats causant les mínimes molèsties possibles.

Els nostres treballs per a les comunitats abarquen tots els àmbits possibles de la seva comunitat:

Baixants

Els baixants s’encarreguen de la canalització de les aigües residuals als embornals, col·lectors, etc. És necessari un bon manteniment dels baixants per prevenir esquerdes, trencaments, embusos i embocis en canalons, desguassos, embornals i altres instal·lacions.

El nostre procés d’impermeabilització té una garantia de 10 anys. La seva forma d’aplicació, mitjançant membrana impermeabilitzant totalment adherida a la superfície, permet aconseguir una estanqueïtat perfecta i llista per col·locar el paviment.
Signem la garantia de 10 anys amb la documentació corresponent.

Realitzem tot tipus de treballs en les seves terrasses, de reparació de desperfectes i manteniment regular. Desguassos en mal estat, juntes de dilatació dels edificis, etc…

Reparació d’humitats, parets trencades, pintura general del pàrquing, reparació i manteniment general de sòls.

Reformem la seva entrada per crear una rampa per a accessibilitat reduïda.